מיהול מים

מיהול מים:

מיהול מים הינה טכניקה המאפשרת ניצול נרחב של מים באיכות נמוכה, ע"י מהילתם במים באיכות גבוהה לקבלת מים באיכות רצויה.
באופן זה, משמשות כמויות קטנות של מים באיכות גבוהה כמנוף לניצול נרחב של מים באיכות נמוכה. המיהול נעשה בצמתות החיבור של שני מקורות המים. המערכת מאפשרת אספקת מים באיכות ולחץ קבועים גם כאשר האיכות והלחץ במקורות משתנים באופן אקראי .

למערכת יתרונות המאפשרים ניצול אופטימאלי של מקורות המים בהם:

  • מגוון צרכנים – אספקת מים באיכויות שונות למגוון צרכנים באותה מערכת.
  • ספיקה מירבית – המערכת מבטיחה ספיקה מירבית בכל רגע ומביאה למיצוי פוטנציאל אספקת המים.
  • הקטנת עלות – ניצול נרחב של מים מליחים שהינם זולים בדרך כלל ,מקטין עלות המים ומגדיל רווחיות היצור.
  • תוספת מקורות – מקורות מים שוליים שהיו עד כה בלתי ראויים לשימוש, מושבים לשימוש חקלאי או מלא.
  • חלופה להתפלה – השיטה יכולה לשמש במקרים רבים חלופה זולה ויעילה או אמצעי משלים למתקני התפלה.
מערכת מיהול ברפת

מערכת מיהול ברפת

מערכת מיהל ברפת

מערכת מיהל ברפת

מערכת מיהול להשקיה

מערכת מיהול להשקיה

מערכת מיהול לעיריות ומועצות מקמיות

מערכת מיהול לעיריות ומועצות מקמיות

מערכת מיהול מים במטע תמרים

מערכת מיהול מים במטע תמרים